Yasal bilgiler

GENEL KULLANIM KOŞULLARI

www.symbiosys.com/tr Web sitesine aittir.
(31-07-2020 tarihinde güncellenmiştir)

1 –Giriş Beyanları

Buradaki Genel Kullanım Koşulları (bundan böyle “GTU” olarak anılacaktır), symbiosys.com/tr isimli web sitesindeki (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) içerik ve hizmetlerin sunumu ve kullanımı ile ilgili olarak Web sitesinin Yayıncısı BIOCODEX SAS [veya iştirakinin adı] (bundan sonra “Yayıncı” olarak anılacaktır) ile internet kullanıcısı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında mutabık kalınacak hususları tespit amacı taşımaktadır.

Web Sitesine ve içeriğine erişim ile Web Sitesi tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı, Kullanıcının bu GTU’yu istisnasız olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir. GTU herhangi bir zamanda ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebildiğinden, Kullanıcının bu koşulları düzenli olarak referans alması beklenmektedir.

2 –Yasal Bilgilendirme

Web sitesi yayıncısı

Biocodex

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Fransa

 

Biocodex İrtibat Kişisi

Yayın Yönetmeni: Sn. Jean-Marie Lefevre, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı.

Fransız Kanunları tahtında kurulmuş, 4.284.000 Euro sermayeli, R.C.S. Créteil Ticaret ve Şirketler Sicilinde 562 064 600 sicil numarası ile kayıtlı, tescilli ofisi 7 avenue Gallieni – 94250 Gentilly – Fransa adresinde bulunan, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı sıfatıyla tam yetkiye haiz Sn. Jean-Marie Lefèvre tarafından temsil edilen bir anonim şirket olan Biocodex.

Topluluk İçi KDV No.: FR35562064600.

Web sitesi hosting servisi:

ALTERWAY

227 Bureaux de la colline

1 rue Royale – Bât. D

92210 SAINT CLOUD

Fransa

3 –Web sitesinin amacı ve hizmetlere erişim

Web Sitesi Biocodex ürünlerini sunmak için tasarlanmıştır.

Web sitesine herhangi bir kullanıcı internet bağlantısı olan herhangi bir yerden erişebilmektedir. Web Sitesine erişim ile ilgili tüm masraflar (bilgisayar donanımı, yazılım, internet bağlantısı, vb.) Kullanıcının sorumluluğundadır.

Web Sitesi Kullanıcının aşağıdaki hizmetlere erişmesini sağlamaktadır:

  • … hakkında genel bilgi

  • haberler ve ipuçları (blog)

  • yorumlar

  • ……… bulma aracı

  • haber bültenine abone olma

  • iletişim Formu

Yayıncı, Web Sitesine ve hizmetlerine yüksek kalitede erişim sağlamak için elindeki tüm araçları kullanır. Ancak, bu bir sağlama yükümlülüğü olup, sonuç yükümlülüğü değildir: Bu nedenle Kullanıcı, Web Sitesinin Kullanıcının erişmek istediği zamanda erişilebilir olmaması durumunda, Yayıncıdan ve tedarikçilerinden herhangi bir tazminat talep etmemeyi kabul eder.

Web Sitesine ve hizmetlerine erişim bakım amacıyla veya başka herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, kesintiye uğrayabilir, askıya alınabilir veya değiştirilebilir.

Yayıncı, Kullanıcının erişimini veya gezinmesini geçici olarak engelleyebilecek karışmalar, kesintiler, bilgisayar virüsleri, arızalar veya bağlantı kesilmelerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Yayıncı, Siteyi geliştirirken büyük özen göstermiş olsa da, site bazı yanlışlıkları içerebilir. Kullanıcıdan, Yayıncıya optimizasyon önerileri konusunda bilgi vermesi talep edilmektedir.

 

4 – Sorumluluklar

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Biocodex tarafından pazarlanan gıda takviyeleri Fransız Rekabet, Tüketici İşleri ve Sahtecilik Kontrol Genel Müdürlüğü’ne (DGCCRF) beyan edilmektedir.

Bir gıda takviyesinin alınması, çeşitli ve dengeli bir diyetin ve sağlıklı bir yaşam tarzının yerini almamalıdır.

Web sitesinde, iyilik hali ile ilgili olarak verilen bilgiler yalnızca bilgi amaçlı sunulmaktadır. Bu bilginin, iyilik hali ve beslenmenin tüm yönlerini kapsadığını iddia edilemez. Kullanıcı, Web Sitesini tamamen kendi sorumluluğu altında kullanır. Özellikle, bir sağlık uzmanının tavsiyesi olmadan, sağlığı veya olası tıbbi tedavisi ile ilgili kararlar vermek için web sitesinin içerdiği bilgilere güvenmemeyi kabul eder ve ikrar eder.

Yayıncı kaliteli, doğrulanmış bilgi sağlamaya çaba göstermektedir. Ancak, bilgi kaynaklarının doğruluğu tamamen garanti edilemez.

Web Sitesinde bulunan ve “web sitesinin dışına giden” tüm bağlantılar, Kullanıcının internette mevcut olan bilgilere ve diğer tamamlayıcı kaynaklara erişmesine veya sosyal ağlarda bilgi paylaşmasına olanak tanımaktadır. Yayıncının bu tamamen bağımsız üçüncü taraf sitelerinin içeriğini kontrol etmeye yönelik bir aracı bulunmamakta olup, bu nedenle, bu üçüncü taraf sitelerine ve içeriklerine erişmenin getirdiği sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, yalnızca Yayıncının resmi ve önceden izni ile Web Sitesine bir köprü kurabilir.

5 – Fikri Mülkiyet

Web sitesi, fikri mülkiyet yasası ile korunan bir fikir eserdir. Web sitesi ve onu oluşturan tüm öğeler (logolar, metinler, fotoğraflar, resimler, PDF dosyaları ve videolar, vb.) Yayıncının münhasır mülkiyetindedir. İlgili alan adı tescil edilmiş ve korunma altındadır.

Web Sitesinin veya onu oluşturan bileşenlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen kopyalanması veya çoğaltılmasına, yalnızca özel kullanım amaçlı olması halinde izin verilmektedir. Web Sitesinin veya onu oluşturan bileşenlerinden herhangi birinin herhangi bir ortamda ve herhangi bir şekilde başka amaçlarla ve özellikle de Yayıncı ve / veya telif hakkı sahibinin resmi izni olmadan ticari amaçlarla kısmen veya tamamen kopyalanması veya çoğaltılması, yasak olup, cezai kovuşturmaya tabi bir suç olan sahtecilik suçunu teşkil etmektedir.

Aynı durum, Websitesinde yer alan ve Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu’nun yerini, veri tabanlarının hukuki korumasıyla ilgili 11 Mart 1996 tarihli Avrupa Yönetmeliği’nin almasıyla ilgili 1 Temmuz 1998 tarihli Fransız Kanunu’nda öngörülen hükümler kapsamında korumaya tabi veri tabanları için de geçerlidir.

Web sitesinde yer alan markalar ve logolar (yarı figüratif ve diğer) tescilli markalardır. Ayrıca, Web Sitesinde yer alan görseller telif haklarıyla korunmaktadır. Bu İnternet sitesinin bileşenlerinden bahsedilen görüntülerin, markaların veya logoların kısmen veya tamamen kopyalanmasına, Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu Madde L 713-2’de tanımlandığı üzere, Yayıncının önceden yazılı izni olmaksızın izin verilmemektedir.

Fotoğraflar: istock.com, gettyimages.fr & shutterstock.com

6 – Verilerin korunması

Yayıncı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenleyici hükümlere, özellikle de 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/679 Yönetmeliğine (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) uymayı taahhüt eder.

Kullanıcı, açıkça herhangi bir kişisel bilgi vermeden Web Sitesine serbestçe göz atabilir. Bununla birlikte, örneğin Yayıncı ile iletişime geçmek adına kendisiyle ilgili verileri sağlaması gerekebilir. Ayrıca Web Sitesi, Kullanıcı ile ilgili verileri üçüncü taraflara gönderebilecek “çerezler” kullanmaktadır.

Web Sitesindeki kişisel verilerin nasıl işlendiğini anlamak için Kullanıcı, veri koruma politikasını ve Sitedeki çerez politikasını dikkatle okumalıdır.

Web Sitesinin kullanımı, aslında Kullanıcının bu belgeleri okuduğunu ve anladığını ve düzenli olarak bunlara başvurmayı taahhüt ettiği anlamına gelmektedir.

7 – Uygulanacak kanun ve yargı yetkisi

GTU, Fransız yasalarına tabidir. Herhangi bir çatışma veya yorum farklılığı Fransız mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır.