Informacja prawna

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

strony internetowej www.biocodex-symb.lepitch.fr

Wersja z dnia 21.01.2019 r.

1 – Preambuła

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania (zwanych dalej „OWU”) jest ustalenie zasad udostępniania i korzystania z treści i usług strony internetowej www.biocodex-symb.lepitch.fr (zwanej dalej „Stroną”) pomiędzy spółką BIOCODEX SAS (zwaną dalej „BIOCODEX”) a użytkownikiem Internetu (zwanym dalej „Użytkownikiem”).

Korzystając ze Strony i jej zawartości, jak również z usług oferowanych przez Stronę, Użytkownik bezwarunkowo akceptuje niniejsze OWU. Ponieważ OWU mogą być zmienione w każdej chwili i bez uprzedzenia, Użytkownik proszony jest o regularne ich czytanie.

 

2 – Informacje prawne

Moderator Strony

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 GENTILLY

Francja

Dostęp do formularza kontaktowego

+33 (0)1 41 24 30 00

Dyrektor ds. publikacji: Jean-Marie LEFEVRE, Prezes Dyrektor Generalny.

BIOCODEX jest spółką akcyjną uproszczoną o kapitale zakładowym w wysokości 4 284 000 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem 562 064 600 R.C.S. CRETEIL, z siedzibą pod adresem pocztowym podanym powyżej. Nr VAT-UE: FR35562064600.

Hosting Strony

ALTERWAY

227 Bureaux de la colline

1 rue Royale – Bât. D

92210 SAINT CLOUD

Francja

+33(0) 1 41 16 34 95

 

 

3 – Cel Strony i dostęp do usług

 

Celem Strony jest prezentacja i promocja suplementów diety marki SYMBIOSYS® sprzedawanych przez BIOCODEX.

Strona jest dostępna w dowolnym miejscu i dla każdego Użytkownika posiadającego dostęp do Internetu. Wszelkie koszty poniesione w celu dostępu do Strony (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, połączenie internetowe itp.) ponosi Użytkownik.

Strona umożliwia Użytkownikowi dostęp do następujących usług:

 • ogólne informacje na temat mikrobioty i produktów;
 • artykuły informacyjne i porady (blog);
 • zbiór opinii;
 • narzędzie do wyszukiwania punktów sprzedaży;
 • subskrypcja newslettera;
 • formularz kontaktowy.

BIOCODEX wykorzystuje wszystkie środki, którymi dysponuje, aby zapewnić wysokiej jakości dostęp do Strony i jej usług. Jest to jednak zobowiązanie do starannego działania, a nie do rezultatu: z tego powodu, Użytkownik zobowiązuje się nie żądać żadnego odszkodowania od BIOCODEX ani jej dostawców w przypadku, gdy Strona nie będzie dostępna w momencie, kiedy będzie chciał na nią wejść.

Dostęp do Strony i jej usług może zostać w każdej chwili i bez uprzedzenia przerwany, zawieszony, lub zmieniony w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z BIOCODEX drogą elektroniczną za pomocą udostępnionego formularza kontaktowego.

4 – Obowiązki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa suplementy żywnościowe sprzedawane przez BIOCODEX są zgłaszane do Generalnej Dyrekcji ds. Konkurencji, Konsumpcji i Zwalczania Przestępczości (DGCCRF).

Przyjmowanie suplementu diety nie może zastępować zróżnicowanej i zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia.

Wszelkie informacje zamieszczone na Stronie odnoszące się do dobrego samopoczucia są prezentowane w sposób orientacyjny i ogólny. Informacje te nie obejmują wszystkich aspektów dobrego samopoczucia i odżywiania. Użytkownik korzysta ze Strony na własną odpowiedzialność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie może opierać się na zawartych na Stronie informacjach przy podejmowaniu decyzji dotyczących swojego zdrowia lub ewentualnego leczenia bez porady pracownika służby zdrowia.

BIOCODEX stara się udostępniać informacje wysokiej jakości i zweryfikowane. Nie może jednak w pełni zagwarantować źródeł informacji.

Na Stronie mogą znaleźć się linki „wychodzące” umożliwiające Użytkownikowi dostęp do informacji i innych dodatkowych zasobów dostępnych w Internecie lub udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych. Ponieważ BIOCODEX nie ma możliwości kontrolowania zawartości tych całkowicie niezależnych stron internetowych należących do osób trzecich, nie może ponosić odpowiedzialności za konsekwencje dostępu do tych stron należących do osób trzecich ani za ich zawartość.

5 – Własność intelektualna

Strona, jak również wszystkie znajdujące się na niej elementy (takie jak znaki towarowe, logo, teksty, zdjęcia, bazy danych, itp.), są wyłączną własnością BIOCODEX lub jej dostawców i podlegają ochronie na mocy Kodeksu Własności Intelektualnej.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści Strony na użytek prywatny. Jakakolwiek częściowa lub całkowita reprodukcja Strony lub jakichkolwiek jej elementów, na jakimkolwiek nośniku i w jakiejkolwiek formie, do innych celów, a w szczególności do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody BIOCODEX, jest zabroniona.

6 – Ochrona danych

Mając świadomość znaczenia ochrony danych osobowych BIOCODEX zobowiązuje się, że przetwarzanie danych dotyczących Użytkownika dokonywane na Stronie będzie zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RGPD) oraz znowelizowaną Ustawą o ochronie danych osobowych i wolności. Użytkownik może odwiedzić stronę internetową Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL), aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych przepisów i swoich praw.

Użytkownik może swobodnie przeglądać niniejszą Stronę internetową bez konieczności podawania danych osobowych. Niemniej jednak może korzystać z formularza kontaktowego i może zapisać się do biuletynu informacyjnego (newslettera).

Formularz kontaktowy

Cel i zgodność z prawem przetwarzania

Formularz kontaktowy umożliwia Użytkownikowi wysłanie wiadomości e-mail do zespołu BIOCODEX odpowiedzialnego za Stronę.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika.

Osoby zainteresowane

Każdy Użytkownik, który chce skontaktować się z zespołem BIOCODEX odpowiedzialnym za Stronę.

Przetwarzane dane osobowe

Kategorie danych:

 • Cel
 • Wiadomość
 • Adres e-mail

Okresy przechowywania:

Czas trwania korespondencji

Powyższe dane są wpisywane przez Użytkownika. O ile nie wskazano inaczej, dane te są obowiązkowe.

Przetwarzanie nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

Odbiorcy danych

Wewnętrzni:

Osoby upoważnione przez BIOCODEX:

– odpowiedzialne za przetwarzanie poczty elektronicznej Strony

– odpowiedzialne za utrzymanie Strony

Zewnętrzni:

Brak

Dane nie są przesyłane poza Unię Europejską.

Subskrypcja biuletynu informacyjnego (newslettera)

Cel i zgodność z prawem przetwarzania

BIOCODEX umożliwia Użytkownikowi subskrypcję biuletynu informacyjnego (newslettera) Strony.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera (wycofać zgodę) na Stronie lub poprzez link do rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w otrzymanym biuletynie informacyjnym.

Osoby zainteresowane

Każdy Użytkownik, który chce otrzymywać biuletyn informacyjny na podany przez siebie adres e-mail.

Przetwarzane dane osobowe

Kategorie danych: Adres e-mail

Okresy przechowywania: Czas trwania subskrypcji Użytkownika

Powyższe informacje są wpisywane przez Użytkownika. Są one obowiązkowe w celu umożliwienia Użytkownikowi otrzymywania biuletynu informacyjnego Strony.

Przetwarzanie nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

Odbiorcy danych

Wewnętrzni:

Osoby upoważnione przez BIOCODEX:

– odpowiedzialne za wysyłkę newslettera Strony

– odpowiedzialne za utrzymanie Strony

Zewnętrzni:

Brak

Dane nie są przesyłane poza Unię Europejską.

Zarządzanie plikami cookie

Czym jest plik „cookie” i do czego służy?

Plik „cookie”, będący potwierdzeniem połączenia, jest małym plikiem tekstowym, który może być umieszczony na terminalu Użytkownika podczas przeglądania przez niego Strony.

Cel i zgodność z prawem przetwarzania

BIOCODEX używa cookies w celu poprawy wygody Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności i optymalizacji nawigacji na Stronie.

Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy: akceptacja niniejszych OWU przez Użytkownika. Niemniej jednak niektóre rodzaje plików cookie wymagają zgody Użytkownika.

Osoby zainteresowane

Każdy Użytkownik Strony.

Jakie są rodzaje plików cookie i jak nimi zarządzać?

Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony (np. gdy dostęp do określonych zasobów wymaga uwierzytelnienia Użytkownika). Inne funkcje Strony oparte są na usługach oferowanych przez osoby trzecie, które mogą umieszczać na terminalu Użytkownika pliki cookie, umożliwiające śledzenie jego przeglądania, aby następnie wysyłać ukierunkowane informacje (często w celach reklamowych). Używanie tych ostatnich wymaga uprzedniej zgody Użytkownika.

Najnowsze przeglądarki internetowe umożliwiają skonfigurowanie zarządzania plikami cookie. Aby uzyskać więcej informacji Użytkownik może skontaktować się z wydawcą swojej przeglądarki. Informacje są również dostępne na stronie internetowej CNIL: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

Jak ustawić pliki cookie na Stronie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BIOCODEX wyświetla na Stronie okienko z informacją o plikach cookie.

Okienko z informacją o plikach cookie jest obowiązkowym mechanizmem, wymaganym przez RODO, służącym do informowania Użytkownika o możliwej obecności plików cookie, ich celu oraz do umożliwienia mu ich akceptacji lub odrzucenia.

Niektóre pliki cookie są przechowywane tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może znaleźć informacje na temat każdej usługi strony trzeciej i charakteru umieszczanych plików cookie, zaakceptować lub odrzucić te pliki cookie ogólnie lub osobno dla każdej usługi.

 • Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje wybory w niniejszym rozdziale OWU.

Przetwarzane dane osobowe

 • Kategorie danych i okresy ich przechowywania:
 • Pliki cookie niezbędne do działania Strony: Sesja użytkownika
 • Pliki cookie ze stron osób trzecich: maksymalnie 13 miesięcy
 • Dane gromadzone do celów statystycznych: maksymalnie 36 miesięcy w przypadku braku aktywności

Odbiorcy danych

Wewnętrzni:

Osoby upoważnione przez BIOCODEX:

– pracownicy działu marketingu

– osoby odpowiedzialne za utrzymanie Strony

Zewnętrzni:

Organizacje zewnętrzne, do których wysyłane są pliki cookie

Niektóre pliki cookie mogą przenosić dane poza UE:

Kraj odbierający: Stany Zjednoczone

Warunki (art. 45, 46, 47 RODO): Osłona prywatności

Uzyskanie zgody

Korzystanie z plików cookie stron osób trzecich wymaga zgody Użytkownika.

Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie stron osób trzecich:


Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych plików cookie, zaakceptować lub odrzuć pliki cookie:

Bezpieczeństwo danych osobowych

BIOCODEX podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika, a w szczególności ma na celu zapobieżenie ich zniekształceniu lub uszkodzeniu a także dostępowi do nich nieupoważnionych osób trzecich.

BIOCODEX używa na Stronie protokołu HTTPS. Jest to mechanizm bezpieczeństwa umożliwiający Użytkownikowi weryfikację tożsamości strony internetowej, do której ma dostęp, za pomocą certyfikatu uwierzytelniającego wydanego przez organ zewnętrzny o potwierdzonej wiarygodności. Gwarantuje również poufność i integralność danych przesyłanych przez Użytkownika, takich jak informacje wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Prawa osób fizycznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych1 Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu i uzyskać kopię swoich danych, zażądać ich poprawienia lub usunięcia, zażądać ograniczenia przetwarzania lub możliwości przeniesienia swoich danych, sprzeciwić się przetwarzaniu2.

Aby skorzystać ze swoich praw3 lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania swoich danych Użytkownik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych spółki BIOCODEX:

 • drogą elektroniczną:             dpo[at]biocodex.com
 • pocztą zwykłą: DPO BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 GENTILLY

Francja

Jeżeli po skontaktowaniu się z BIOCODEX Użytkownik uzna, że jego prawa do dotyczących go danych nie są przestrzegane, może złożyć skargę do Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL).

1 Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RGPD”), francuska ustawa 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami (ustawa „Informatique et Libertés” o ochronie danych osobowych).

2 Użytkownik może skorzystać ze strony internetowej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL) w celu uzyskania dalszych informacji na temat aktualnych przepisów i swoich praw.

3 Wykonywanie praw dotyczy wyłącznie danych Użytkownika i może nastąpić jedynie po weryfikacji jego tożsamości. Do zbadania wniosku dotyczącego innej osoby niezbędne jest podpisane pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości.