ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

веб-сайтом www.biocodex-symb.lepitch.fr
15/10/2019

 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

1 – Преамбула

Ці Загальні Ці Загальні умови користування (далі – ЗУК) визначають принципи надання й використання вмісту та послуг веб-сайту www.biocodex-symb.lepitch.fr (надалі – Веб-сайт) між компанією BIOCODEX SAS (надалі “BIOCODEX”) та користувачем інтернету (надалі – Користувач).

Доступ до Веб-сайту та його вмісту, а також використання послуг, пропонованих Веб-сайтом, означає, що Користувач приймає ці ЗУК без винятку. Оскільки ЗУК можуть бути змінені в будь-який час та без попереднього повідомлення, Користувачу пропонується регулярно переглядати їх.

2 – Правова інформація

Власник Веб-сайту

BIOCODEX
7 avenue Gallieni
94250 GENTILLY
France
+33 (0)1 41 24 30 00
Контактна форма

Директор видання: пан Жан-Марі Лефевр, голова та генеральний директор.

BIOCODEX, акціонерне товариство спрощеного типу за французьким законодавством із статутним капіталом 4 284 000 євро, зареєстроване в Реєстрі торгівлі та компаній під № 562 064 600 R.C.S. CRETEIL із офісом, зареєстрованим за адресою 94250, Жантії, Проспект Галлієні, 7, Франція, в особі пана Жана-Марі ЛЕФЕВРА, належним чином уповноваженого на посаду голови та генерального директора.

Внутрішньодержавний номер ПДВ.: FR35562064600.

Хостинг веб-сайту

ALTERWAY
227 Bureaux de la colline
1 rue Royale – Bât. D
92210 SAINT CLOUD
France
+33(0) 1 41 16 34 95

3 – Призначення веб-сайту та доступ до послуг

Веб-сайт призначений для презентації та просування харчових добавок бренду SYMBIOSYS®, які продає компанія BIOCODEX.

Веб-сайт доступний у будь-якому місці та будь-якому Користувачеві, який має доступ до інтернету. Всі витрати, пов’язані з доступом до Веб-сайту (апаратне забезпечення комп’ютера, програмне забезпечення, підключення до Інтернету тощо), несе Користувач.

Веб-сайт надає користувачеві доступ до таких послуг:

  • загальна інформація про мікробіоти та продукти;
  • нові статті та поради (блог);
  • збірка відгуків;
  • інструмент пошуку точок продажу;
  • доступ до онлайн-магазину;
  • підписка на інформаційний бюлетень;
  • контактна форма.

Компанія BIOCODEX використовує всі інтструменти, що є в її розпорядженні, аби забезпечити високоякісний доступ до Веб-сайту та його послуг. Проте, це є зобов’язанням засобів, а не результату: користувач погоджується не вимагати жодної компенсації від BIOCODEX та її підрядників у разі, якщо Веб-сайт буде недоступний у той момент, коли користувач бажає отримати до нього доступ.

Доступ до Веб-сайту та його послуг може в будь-який час та без попереднього повідомлення бути перервано, призупинено чи змінено для цілей технічного обслуговування або з будь-якої іншої причини.

Користувач може зв’язатися з BIOCODEX електронною поштою, скориставшись доступною контактною формою.

4 – Зобов’язання

Згідно з чинним законодавством, харчові добавки, які продає BIOCODEX, реєструються  Французьким генеральним директоратом з конкуренції, справ споживачів та контролю над шахрайством (DGCCRF).

Прийом харчових добавок не повинен замінювати різноманітну й збалансовану дієту та здоровий спосіб життя.

Будь-яка інформація, що стосується добробуту, розміщується на Веб-сайті лише з метою інформування. Ця інформація не претендує на охоплення всіх аспектів добробуту та харчування. Користувач використовує Веб-сайт під свою власну відповідальність. Зокрема, він визнає та погоджується не покладатися на інформацію, яку містить Веб-сайт, приймаючи рішення щодо свого здоров’я чи можливого лікування без консультації медичного працівника.

BIOCODEX прагне надавати якісну й перевірену інформацію. Однак достовірність джерел інформації не може бути повністю гарантовано.

Будь-які “вихідні” посилання, наявні на Веб-сайті, дозволяють Користувачеві отримувати доступ до інформації та інших додаткових ресурсів, доступних в інтернеті, або обмінюватися інформацією в соціальних мережах. BIOCODEX не має засобів контролю над вмістом цих абсолютно незалежних сторонніх сайтів і, як такий, не може нести відповідальність за наслідки доступу до цих сторонніх сайтів та їх вмісту.

5 – Інтелектуальна власність

Веб-сайт, а також усі елементи, з яких він складається (такі як бренди, логотипи, текст, фотографії, бази даних тощо), є винятковою власністю BIOCODEX або його підрядників і захищені Кодексом інтелектуальної власності.

Користувач погоджується використовувати вміст Веб-сайту у суворо особистому контексті. Будь-яке часткове або повне відтворення Веб-сайту чи однієї з його частин, на будь-якому носії та у будь-якому форматі з будь-якою іншою метою, особливо комерційною, без письмового дозволу від BIOCODEX, заборонено.

6 – Захист даних

Користувач може вільно переглядати Веб-сайт без явного надання будь-якої особистої інформації. Проте він може вимагати надання даних, що стосуються його, наприклад, використовуючи контактну форму на Веб-сайті. Крім того, на Веб-сайті використовуються куки-файли, які можуть надсилати дані про Користувача третім особам.

Щоб зрозуміти, як обробляються персональні дані на Веб-сайті, Користувач повинен уважно ознайомитися з політикою захисту даних та політикою щодо куків на Веб-сайті.

Користування Веб-сайтом фактично означає, що Користувач прочитав та зрозумів ці документи та що він/вона зобов’язується регулярно з ними звірятись.

7 – Чинне законодавство та компетентна юрисдикція

ЗУК регулюються законодавством Франції . Будь-який конфлікт або розбіжність тлумачень підпадатиме під юрисдикцію французьких судів.