Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

1 – Preambule

Účelem tohoto dokumentu s názvem Všeobecné podmínky použití (dále jen „VPP“) je stanovení zásad pro poskytování a používání obsahu a služeb webových stránek [www.symbiosys.com] (dále jen „webové stránky“) mezi vydavatelem webových stránek – firmou BIOCODEX SAS (dále jen „vydavatel“) a uživatelem sítě Internet (dále jen „uživatel“).

Přístup na webovou stránku a její obsah, jakož i využívání služeb nabízených webovými stránkami, znamená, že uživatel s těmito VPP bezvýhradně souhlasí. Vzhledem k tomu, že tyto VPP mohou být kdykoli a bez předchozího upozornění upraveny, vyzýváme uživatele, aby se s nimi pravidelně seznamovali.

2 – Právní informace

Vydavatel webových stránek

 

Biocodex
22 rue des Aqueducs
94250 Gentilly
Francie
Kontakt na Biocodex

Statutární zástupce vydavatele: p. Jean-Marie LEFEVRE, předseda představenstva a generální ředitel.

Biocodex je zjednodušená akciová společnost podle francouzského práva s kmenovým kapitálem ve vý3i 4 284 000 EUR zapsaná v Obchodním rejstříku R.C.S. Créteil pod č. 562 064 600, se sídlem na adrese 22 rue des Aqueducs – 94250 Gentilly – Francie, statutární zástupce: p. Jean-Marie Lefèvre s řádnými pravomocemi předsedy představenstva a generálního ředitele.

DIČ v EU č.: FR35562064600.

Hosting webových stránek

ALTERWAY
227 Bureaux de la colline
1 rue Royale – Bât. D
92210 SAINT CLOUD
Francie

3 – Účel webových stránek a přístup ke službám

Webové stránky byly navrženy k prezentaci produktu symbiosys.

Tyto webové stránky jsou přístupné kdekoli a všem uživatelům s připojením k síti Internet. Za veškeré výdaje spojené s přístupem na webové stránky (počítačový hardware, software, připojení k internetu atd.) odpovídá uživatel.

Tyto webové stránky umožňují uživateli přístup k následujícím službám:

  • všeobecné informace o …
  • novinky, články a rady (blog)
  • sbírka referencí
  • nástroj vyhledávání…
  • odběr newsletteru
  • kontaktní formulář

Vydavatel používá všechny nástroje, které má k dispozici, k zajištění vysoce kvalitního přístupu k webu a jeho službám. Jedná se však o povinnost prostředků, nikoli výsledku: uživatel proto souhlasí s tím, že od vydavatele ani jeho dodavatelů nebude v případě, že webové stránky nejsou k dispozici v době, kdy si uživatel přeje získat na ně přístup, požadovat žádnou náhradu.

Přístup k webu a jeho službám může být kdykoli a bez předchozího upozornění přerušen, pozastaven nebo změněn z důvodu údržby nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Vydavatel neodpovídá za škody způsobené rušením, přerušením, počítačovými viry, nefunkčností či odpojením terminálu, které by mohly dočasně zabránit uživateli v přístupu nebo v navigaci.

Uživatel se na vydavatele může obrátit pomocí kontaktního formuláře, který je na stránkách k dispozici.

4 – Odpovědnost

V souladu s platnými právními předpisy jsou doplňky stravy uváděné na trh společností Biocodex hlášeny francouzskému generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž, ochranu spotřebitele a boj proti podvodu (DGCCRF).

Užíváním doplňku stravy by nemělo docházet k nahrazování různorodé a vyvážené stravy ani zdravého životního stylu.

Veškeré informace poskytnuté na webových stránkách týkající se dobrého zdravotního stavu a pohody jsou předkládány pouze pro informační účely. Tyto informace se netýkají všech aspektů dobrého zdravotního stavu a výživy. Uživatel používá webové stránky výhradně na svou odpovědnost. Uživatel zejména uznává to a souhlasí s tím, že se nebude spoléhat na informace, které stránky obsahují, aby mohl rozhodovat o svém zdravotním stavu nebo o případné lékařské léčbě bez porady se zdravotnickým odborníkem.

Vydavatel se snaží poskytovat kvalitní a ověřené informace. Zdroje informací však nemohou být zcela zaručeny.

Veškeré „odchozí“ odkazy na webových stránkách umožňují uživateli přístup k informacím a dalším doplňkovým zdrojům dostupným na internetu nebo ke sdílení informací na sociálních sítích. Vydavatel nemá žádné prostředky pro kontrolu obsahu těchto zcela nezávislých webů třetích stran a nemůže proto nést odpovědnost za důsledky přístupu k těmto webovým stránkám třetích stran a jejich obsahu.

5 – Duševní vlastnictví

Vydavatel se zavazuje dodržovat regulační ustanovení vztahující se k ochraně osobních údajů, zejména nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Uživatel souhlasí s tím, že bude obsah webových stránek používat v přísně soukromém kontextu. Jakákoli částečná nebo úplná reprodukce webových stránek nebo jejich částí na jakémkoli médiu nebo formátu pro jakékoli jiné účely, zejména pro obchodní účely, bez písemného souhlasu vydavatele je zakázána.

Photos credits : istock.com, gettyimages.fr & shutterstock.com

6 – Ochrana údajů

Uživatel může volně procházet webovými stránkami, aniž by výslovně poskytoval jakékoli osobní informace. Nicméně může být povinen poskytnout údaje, které se ho týkají, například při využití kontaktního formuláře na webových stránkách. Webové stránky navíc používají tzv. soubory cookie, které mohou odesílat data o uživateli třetím stranám.

Pro srozumění s tím, jak jsou zpracovávány osobní údaje na těchto webových stránkách, se uživatel musí důkladně seznámit se zásadami ochrany údajů a zásadami používání souborů cookie na těchto webových stránkách.

Používání webových stránek ve skutečnosti znamená, že uživatel si tyto dokumenty přečetl a pochopil a že se zavázal pravidelně do nich nahlížet.

7 – Rozhodné právo a příslušná jurisdikce 

Tyto VPP se řídí právem Francie. Jakýkoli konflikt nebo rozdílnost výkladu bude podléhat pravomoci francouzských soudů.