Γενικοί Όροι Χρήσης

1 – Προοίμιο

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσεις (στο εξής «οι ΓΟΧ») έχουν σχεδιαστεί για να καθορίσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τους όρους και τη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας [www.symbiosys.com] (στο εξής «η Ιστοσελίδα»), μεταξύ του εκδότη της ιστοσελίδας – της εταιρείας BIOCODEX SAS (στο εξής «ο Εκδότης») και του χρήστη της ιστοσελίδας (στο εξής, « ο Χρήστης»).

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, καθώς και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, σημαίνει ότι ο χρήστης αποδέχεται αυτούς τους ΓΟΧ ανεξαιρέτως. Δεδομένου ότι οι ΓΟΧ ενδέχεται να τροποποιηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ο Χρήστης καλείται να τους συμβουλεύεται τακτικά.

2 – Νομικές Πληροφορίες

Εκδότης της Ιστοσελίδας

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 GENTILLY

France

Επικοινωνήστε με την Biocodex

Διευθυντής Έκδοσης: Κ. Jean-Marie LEFEVRE, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

H BIOCODEX είναι μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), υπαγόμενη στο Γαλλικό Δίκαιο, με μετοχικό κεφάλαιο 4 284 000 €, εγγεγραμμένη στο registre du commerce et des sociétés (RCS) της Créteil με αριθμό 562 064 600, δηλωθείσα έδρα στη διεύθυνση 7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY – Γαλλία, εκπροσωπούμενη από τον κ. Jean-Marie LEFEVRE, εξουσιοδοτημένο ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

N° TVA intracommunautaire : FR35562064600

Φιλοξενία Ιστοσελίδας

 

ALTERWAY

227 Bureaux de la colline

1 rue Royale – Bât. D

92210 SAINT CLOUD

France

3 – Σκοπός της Ιστοσελίδας και πρόσβαση στις Υπηρεσίες 

Η Ιστοσελίδα σχεδιάστηκε για να παρουσιάσει [γενική περιγραφή της Ιστοσελίδας] και να προωθήσει τα προϊόντα SYMBIOSYS® που διατίθεται στο εμπόριο από την BIOCODEX.

Η Ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη οπουδήποτε και σε κάθε Χρήστη με σύνδεση στο Internet. Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα (εξαρτήματα υπολογιστή, λογισμικό, σύνδεση στο internet κλπ.) αποτελούν ευθύνη του Χρήστη.

Η Ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στο Χρήστη να έχει πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Γενικές πληροφορίες για το μικροβίωμα και τα προϊόντα
  • Νέα άρθρα και συμβουλές (blog)
  • Μαρτυρίες
  • Εργαλείο αναζήτησης σημείων πώλησης
  • Εγγραφή στο newsletter
  • Φόρμα επικοινωνίας

Ο Εκδότης χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του για να διασφαλίσει υψηλής ποιότητας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της. Αυτή η υποχρέωση, ωστόσο, περιορίζεται στα μέσα και δεν επεκτείνεται στο αποτέλεσμα: ο Χρήστης συνεπώς συμφωνεί να μην εγείρει καμιά αξίωση αποζημίωσης από τον Εκδότη και τους προμηθευτές του, στην περίπτωση κατά την οποία η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη, στο χρόνο κατά τον οποίο ο Χρήστης επιθυμεί να την επισκεφθεί.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της ενδέχεται, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διακοπεί, να ανασταλεί ή να μετατραπεί, για λόγους συντήρησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Ο Εκδότης δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω παρεμβολών, διακοπών, ιών υπολογιστών, δυσλειτουργιών ή αποσυνδέσεων του τερματικού υπολογιστή που θα μπορούσαν προσωρινά να εμποδίσουν την πρόσβαση ή την πλοήγηση του Χρήστη.

Αν και ο Εκδότης έχει αναπτύξει την Ιστοσελίδα με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, μπορεί παρά ταύτα σε αυτή να περιέχονται ανακρίβειες. Ο Χρήστης καλείται να ενημερώσει τον Εκδότη για οποιαδήποτε πρόταση βελτιστοποίησης.

4 – Ευθύνη

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα συμπληρώματα διατροφής που προωθούνται από τον Εκδότη, δηλώνονται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η λήψη συμπληρώματος διατροφής δεν αντικαθιστά μια ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα σχετικά με την ευεξία, παρουσιάζονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και κατά κανέναν τρόπο δεν εγείρουν την αξίωση ότι καλύπτουν όλες τις πτυχές της ευεξίας και της διατροφής. Ο Χρήστης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ειδικότερα, αναγνωρίζει και συμφωνεί να μη βασίζεται στις πληροφορίες που περιλαμβάνει η Ιστοσελίδα για να λάβει αποφάσεις σχετικά με την υγεία του ή πιθανές ιατρικές θεραπείες χωρίς να συμβουλευθεί έναν Επαγγελματία Υγείας.

Ο Εκδότης καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρέχει ποιοτικές, επαληθευμένες πληροφορίες. Ωστόσο, οι πηγές των πληροφοριών δεν μπορούν να είναι απολύτως εγγυημένες.

Στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να υπάρχουν «εξερχόμενοι» σύνδεσμοι που δίνουν τη δυνατότητα στο Χρήστη να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και άλλες συμπληρωματικές πηγές διαθέσιμες στο διαδίκτυο ή να μοιραστεί πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Εκδότης δεν δύναται να ελέγξει το περιεχόμενο αυτών των εντελώς ανεξάρτητων, τρίτων ιστοσελίδων και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί και να φέρει ευθύνη για τις συνέπειες της πρόσβασης σε αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες και το περιεχόμενό τους.

Ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν υπερσύνδεσμο προς την Ιστοσελίδα μόνο με την επίσημη προηγούμενη εξουσιοδότηση του Εκδότη.

5 – Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Ιστοσελίδα είναι έργο της ανθρώπινης διάνοιας που προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Ιστοσελίδα, μαζί με όλα τα συστατικά της στοιχεία (όπως λογότυπα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, αρχεία PDF και videos κλπ.) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Εκδότη. Η σχετική διεύθυνση της Ιστοσελίδας (domain name) έχει καταχωρηθεί και προστατεύεται.

Η αντιγραφή ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συστατικού της στοιχείου επιτρέπεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση.  Οποιαδήποτε αντιγραφή ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συστατικού της στοιχείου σε οποιοδήποτε Μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο για άλλους σκοπούς και συγκεκριμένα με επιχειρηματική στόχευση χωρίς την προηγούμενη έγκριση από τον Εκδότη και/ή τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύεται και συνιστά πλαστογραφία υποκείμενη σε ποινική δίωξη.

Το ίδιο ισχύει και για βάσεις δεδομένων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, οι οποίες προστατεύονται από τις προβλέψεις του Γαλλικού νόμου της 1ης Ιουλίου του 1998 αναφορικά με την ένταξη της Ευρωπαϊκής ντιρεκτίβας της 11ης Μαρτίου του 1996 για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων στο Γαλλικό Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τα σήματα και τα λογότυπα που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν καταχωρημένα σήματα (ημι-εικονιστικά ή άλλου τύπου). Επιπλέον, οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή εν μέρει ή εν όλω των εν λόγω φωτογραφιών, σημάτων ή λογοτύπων που αποτελούν στοιχεία της Ιστοσελίδας, δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Εκδότη, όπως ορίζεται από το άρθρο L 713-2 του Γαλλικού Κώδικα περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Δικαιώματα φωτογραφιών: istock.com, gettyimages.fr & shutterstock.com

6 – Προστασία Δεδομένων

Ο Εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές προβλέψεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ο Χρήστης μπορεί ελεύθερα να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να παρέχει ρητά οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Παρά ταύτα, μπορεί να του ζητηθεί να παρέχει δεδομένα που τον αφορούν, προκειμένου, για παράδειγμα να επικοινωνήσει με τον Εκδότη. Επιπλέον, η Ιστοσελίδα xρησιμοποιεί «cookies», που ενδέχεται να στείλουν δεδομένα για το Χρήστη σε τρίτα μέρη.

Για την κατανόηση του τρόπου της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων και την πολιτική cookies της Ιστοσελίδας.

Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται, στην πραγματικότητα, ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτά τα έγγραφα και ότι δεσμεύεται να τα συμβουλεύεται τακτικά.

7 – Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαιοδοσία 

Οι ΓΟΧ διέπονται από το Γαλλικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά ερμηνείας θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Γαλλικών δικαστηρίων.