ÇEREZ POLİTİKASI

www.symbiosys.com/tr Web sitesine aittir.
(31-07-2020 tarihinde güncellenmiştir)

1 – Giriş Beyanları

İşbu belgede tarif edilen çerez politikası www.symbiosys.com/tr isimli web sitesi (bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacaktır) için geçerlidir. Amacı, Web Sitesini kullanan kişiyi (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) BIOCODEX SAS (bundan sonra “Yayıncı” olarak anılacaktır) şirketi tarafından çerezlerin işlenmesi, kullanılan çerez türleri ve Kullanıcının bunlara nasıl itiraz edeceği konusunda bilgilendirmektir.

2 – Genel bilgiler

Çerez nedir?

“Çerez”, bir web sitesine göz atarken kullanıcının cihazına yerleştirilebilecek bir metin dosyasıdır. Çerezler, kuruluşların kullanıcılarının çevrimiçi etkinliklerinin genel bir görünümünü elde etmelerini sağlayan önemli bir araçtır.

Çalışma prensibi: genellikle küçük boyutlu ve bir adla tanımlanan çerezler, ziyaret edilen web sitesi tarafından kullanıcının tarayıcısına iletilir. Tarayıcı bu çerezleri belirli bir süre saklayacak ve her bağlandığında bunları web sitesine geri dönecektir. Prensipte çerezler kolayca görüntülenebilir ve silinebilir.

Çerezler, yürütülebilir kod içermedikleri için kendi başlarına zararsızdır. Web siteleri için; bir müşteri hesabı kimliğini, gezinme tercihlerini saklamak, gezinmenin istatistiksel veya reklamcılık amacıyla izlenmesine izin vermek vb. önemli işlevleri yerine getirirler.

Ancak, çerezler bir kullanıcıyı, izni olmadan tanımlamak için yeterli veri depolayabilir ve bazı durumlarda bireylerin profillerini oluşturmak için kullanılabilir. Bu nedenle çerezlerin yönetiminin veri koruma çerçevesinde kontrol edilmesi gerekmektedir.

Çerez türleri

Genel olarak, çerezler kaynağına, yaşam süresine, amaca göre olmak üzere üç farklı şekilde sınıflandırılabilir.

Kaynak

Birinci taraf çerezleri – Bu çerezler ziyaretçinin cihazına doğrudan ziyaret edilen web sitesi tarafından yerleştirilir.

Üçüncü taraf çerezleri – Bu çerezler, ziyaretçinin cihazına, reklam veren gibi bir üçüncü taraf kuruluşunca yerleştirilir.

Süre

Oturum çerezleri – Bu çerezler geçicidir ve tarayıcı kapatıldığında veya ziyaretin (oturum) sonunda süreleri dolar.

Kalıcı çerezler – Bu kategori, silinene kadar ziyaretçinin cihazında kalan tüm çerezleri içerir. Bunlar, manuel veya otomatik olarak silinebilirler (çerezin son kullanma tarihine bağlı olarak veya bu şekilde yapılandırıldıysa tarayıcı kapatıldığında).

Amaç

Kesinlikle gerekli çerezler – Bu çerezler, sayfa gezintisi, sitenin güvenli alanlarına erişim veya çevrimiçi bir alışveriş sepetindeki öğeleri depolamak gibi temel işlevleri etkinleştirerek bir web sitesinin kullanılabilir hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışamaz.

Tercih çerezleri (işlevsellik çerezleri) – Bu çerezler, bir web sitesinin, ziyaretçinin tercih ettiği dil veya bulunduğu bölge gibi sitenin davranış veya görüntüleme biçimini değiştiren bilgileri saklamasına olanak tanır.

İstatistiksel çerezler (performans çerezleri) – Bu çerezler, web sitesi sahibine, bilgilerin toplanması ve iletilmesi yoluyla, ziyaretçilerin, ziyaret edilen sayfalar ve kullanılan bağlantılar gibi yollarla siteyle nasıl etkileşime girdiğini anlamalarında yardımcı olur. Amaç daha sonra web sitesini geliştirmektir. Web sitesi sahibinin kullanımına yönelik olmasına rağmen, bu çerezler ziyaretçiyi pazarlama amacıyla izleyebilecek üçüncü taraf kuruluşlardan da gelebilir.

Pazarlama Çerezleri – Bu çerezler, örneğin reklam verenlerin daha alakalı reklamlar yayınlamasına yardımcı olmak için kullanıcının çevrimiçi etkinliğini takip etmektedir. Bu çerezler bu bilgileri diğer kuruluşlarla veya reklam verenlerle paylaşabilir. Bunlar kalıcı çerezlerdir ve neredeyse her zaman üçüncü taraflardan gelir.

3 – Genel hükümler

Sitedeki çerezlerin yönetimi, Yayıncı tarafından uygulanan kişisel verilerin işlenmesi işlemidir. Özel hükümlerde aksi belirtilmedikçe, Web Sitesinde çerezlerin işlenmesi hususunda aşağıdaki hükümler geçerlidir.

Yasal çerçeve

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Yayıncı, Web sitesindeki çerezleri, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest hareketi ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunması hususunda yürürlükte olan, özellikle de 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Mevzuatı (GVKM) isimli AB Mevzuatına uygun olarak işlediğini beyan eder.

Veri sorumlusu

Veri sorumlusu aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

Fransız Kanunları tahtında kurulmuş, 4.284.000 Euro sermayeli, R.C.S. Créteil Ticaret ve Şirketler Sicilinde 562 064 600 sicil numarası ile kayıtlı, tescilli ofisi 7 avenue Gallieni – 94250 Gentilly – Fransa adresinde bulunan, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı sıfatıyla tam yetkiye haiz Sn. Jean-Marie Lefèvre tarafından temsil edilen bir anonim şirket olan Biocodex.

Website: www.biocodex.fr
Telephone: +33 (0) 1 41 24 30 00

İlgili kişiler

İşleme operasyonu aşağıdaki şahıslarla ilgidir:

  • Web Sitesi Kullanıcısı
  • Web Sitesinin içerik ve teknik yönetimini yayınlamaktan sorumlu Yayıncı personeli
  • İlgili servis sağlayıcıların personeli

Veri alıcıları

İlgili gereksinimlerine bağlı olarak, verilerin tamamı veya bir kısmının alıcıları aşağıdaki şekildedir:

  • Web Sitesi Kullanıcısı
  • Web Sitesinin içerik ve teknik yönetimini yayınlamaktan sorumlu Yayıncı personeli
  • İlgili servis sağlayıcıların personeli
  • Çerezlerden veri alan üçüncü taraf kuruluşlar.

Üçüncü taraflara yönelik çerezlerden alınan veriler Avrupa Birliği dışında iletilebilir.

Kullanıcının çerezlerle ilgili hakları

Web Sitesi, çerezleri yalnızca çalışması için kesinlikle gerekli olmaları durumunda Kullanıcı cihazında saklayabilir. Diğer çerez türlerinin kullanımı için Kullanıcının rızası gerekmektedir.

Web tarayıcısı ayarları

Kullanıcı, web tarayıcısını buna göre ayarlayarak çerezlerin cihazına yerleştirilmesini engelleyebilir veya mevcut olanları silebilir. Çerezleri yönetmeyle ilgili talimatlara erişmek için Kullanıcı, tarayıcısının yardım bölümlerine başvurabilir.

Ancak, web tarayıcısında çerezleri devre dışı bırakmanın Web Sitesinde ve diğer web sitelerinde arızalara neden olabileceği unutulmamalıdır.

Web sitesi düzeyinde parametre ayarı

Kullanıcı, Web Sitesine ilk ziyareti sırasında, Sitede gezinmeye devam etmeden önce, seçimlerini çerezlerle ilgili bir bildirim modülü (bundan sonra “çerez bannerı” olarak anılacaktır) aracılığıyla ifade etmelidir. Çerezler yalnızca Kullanıcı kabul ederse saklanmaktadır. Kullanıcı, genel olarak veya hizmet bazında çerezleri kabul edebilir veya reddedebilir. Ayarlar yapıldıktan sonra Kullanıcı, çerez bannerını geri çağırarak seçimlerini istediği zaman değiştirebilir.

Yasal Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest hareketi ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunması hususunda yürürlükte olan, özellikle de 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Mevzuatı (GVKM) isimli AB Mevzuatına uygun olarak Kullanıcı, kendisi ile ilgili olan veriler açısından ve kimliğini kanıtlamak şartıyla, Web sitesindeki iletişim formunu kullanmak suretiyle Biocodex’in Veri Koruma Yetkilisi (DPO) [veya iştirakindeki veri korumadan sorumlu kişi] ile erişim, düzeltme talep etme, silme, sınırlandırma ve itiraz haklarını ve gereken hallerde, yerel veri koruma makamı üzerinden denetim makamına şikayette bulunma hakkını kullanabilir.

To exercise his rights or for any question relating to the processing of his data by BIOCODEX, the User must contact the BIOCODEX DPO, using the contact form on the Website or by post:

DPO BIOCODEX 7 avenue Gallieni 94250 GENTILLY France

Kişisel verilerin güvenliği

Yayıncı, Kullanıcının kişisel verilerinin güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alır ve özellikle bu verilerin bozulmasını veya zarar görmesini veya yetkisiz üçüncü taraflarca erişmesini engellemeyi amaçlar.

Yayıncı Web Sitesinde https protokolünü kullanır. Bu güvenlik mekanizması, güvenilirliği ile bilinen bir üçüncü taraf yetkili makam tarafından verilen bir kimlik doğrulama sertifikası sayesinde Kullanıcının eriştiği web sitesinin kimliğini doğrulamasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, üçüncü taraflara iletilen çerezlerden gelen bilgiler gibi Kullanıcı tarafından gönderilen verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü garanti etmeyi mümkün kılar.

4 – Özel hükümler

Aşağıdaki hükümler Web Sitesi tarafından kullanılan çerezlerin detaylarını sağlamaktadır. Üçüncü taraf çerezleri için, bu detaylar çerez bannerından edinilebilir.

Birinci taraf çerezleri

Amaç

Yayıncı, Web Sitesinin çalışması için gerekli dahili çerezleri kullanır.

Yasal dayanak

İşleme operasyonunun yasal dayanağı, Yayıncının Kullanıcı ile olan ilişkisinde elde etme niyetinde olduğu meşru menfaatlerdir.

Çerezlerin detayları

Çerez adı

İşlevi

Süre

_icl_current_language

dil tercihini ezberler

1 gün

didomi_token

Kişiselleştirilmiş amaçlar ve kişiselleştirilmiş ortaklar için izin bilgilerinin yanı sıra Didomi’ye özel bilgileri (örneğin kullanıcı kimliği) içerir.

1 yıl

Üçüncü taraf çerezleri

Amaç

Yayıncı, Web Sitesini ve Kullanıcı deneyimini geliştirmek için üçüncü taraf çerezlerini kullanır.

Yasal dayanak

İşlem için Kullanıcının onayı gerekir

Çerezleri kullanan fonksiyonlar

  • Site kitlesi ölçümü (Google Analytics, Yandex)

  • Paylaşım butonları (Facebook, Instagram, Youtube)

  • Pazarlama Analizi (Google Etiket Yöneticisi, Roistat, Facebook Pixel)