Πολιτική Cookies

1 – Προοίμιο

Η πολιτική cookies, η οποία περιγράφεται στο παρόν κείμενο εφαρμόζεται στην ιστοσελίδα [www.symbiosys.com] (στο εξής «η Ιστοσελίδα»). Σκοπός της είναι να ενημερώσει το χρήστη της Ιστοσελίδας (στο εξής, « ο Χρήστης») για την επεξεργασία των cookies εκ μέρους του εκδότη της Ιστοσελίδας – της εταιρείας BIOCODEX SAS (στο εξής, «ο Εκδότης»), για τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται και για το πως ο Χρήστης μπορεί να τα απορρίψει.

2 – Γενικές πληροφορίες

Τί είναι cookie;

«Cookie» είναι ένα αρχείο κειμένου που μπορεί να τοποθετηθεί στη συσκευή ενός χρήστη κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε μια ιστοσελίδα. Τα cookies είναι ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει στους οργανισμούς να έχουν μια συνολική εικόνα της δραστηριότητας των χρηστών τους όσο αυτοί είναι συνδεδεμένοι.

Κανόνας λειτουργίας : γενικά μικρό σε μέγεθος και με συγκεκριμένο όνομα, το cookie μεταδίδεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από την επισκεπτόμενη ιστοσελίδα. Το πρόγραμμα περιήγησης θα το διατηρήσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και θα το επιστρέφει στην ιστοσελίδα κάθε φορά που επανασυνδέεται. Κατά κανόνα, τα cookies μπορούν να εντοπιστούν και να διαγραφούν εύκολα.

Τα cookies είναι καθ’ αυτά ακίνδυνα, επειδή δεν περιέχουν εκτελέσιμο κώδικα. Επιτελούν μια σημαντική λειτουργία για τις ιστοσελίδες: μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των στοιχείων ταυτοποίησης του λογαριασμού ενός πελάτη, των προτιμήσεων περιήγησης, για να επιτραπεί η ιχνηλασιμότητα της περιήγησης για στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς κλπ.

Ωστόσο, τα cookies μπορεί να αποθηκεύσουν δεδομένα επαρκή για την ταυτοποίηση ενός χρήστη χωρίς τη συγκατάθεσή της/του και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του προφίλ ατόμων. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο η διαχείριση των cookies να ελέγχεται στο πλαίσιο της προστασίας δεδομένων.

Είδη cookies

Γενικά, τα cookies μπορούν να ταξινομηθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους: βάσει προέλευσης, βάσει διάρκειας και βάσει σκοπού.

Προέλευση 

Εσωτερικά Cookies (First-party cookies) – Αυτά τα cookies τοποθετούνται στο τερματικό του επισκέπτη απευθείας από την επισκεπτόμενη ιστοσελίδα.

Cookies τρίτων (Third-party cookies) – Αυτά τα cookies τοποθετούνται στο τερματικό του επισκέπτη από ένα τρίτο μέρος, όπως ένας διαφημιστής. 

Διάρκεια 

Cookies συνεδρίας – Αυτά τα cookies είναι προσωρινά και λήγουν όταν το πρόγραμμα περιήγησης κλείσει ή στο τέλος της επίσκεψης (συνεδρίας).

«Επίμονα» Cookies – Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα cookies που παραμένουν στη συσκευή του επισκέπτη μέχρι να τα σβήσει κάποιος. Μπορούν να σβηστούν χειρωνακτικά ή αυτόματα (ανάλογα με την ημερομηνία λήξης του ή με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης αν έχει επιλεγεί τέτοια ρύθμιση).

Σκοπός

Αυστηρά αναγκαία Cookies – Αυτά τα cookies βοηθούν στη χρήση της ιστοσελίδας επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως η περιήγηση στις σελίδες, η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας ή η αποθήκευση αντικειμένων σε ένα διαδικτυακό καλάθι αγορών. Κατά συνέπεια, η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά χωρίς αυτά τα cookies.

Cookies προτίμησης (cookies λειτουργικότητας) – Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να διατηρεί πληροφορίες, οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ιστοσελίδα συμπεριφέρεται ή εμφανίζεται, όπως η γλώσσα προτίμησης του επισκέπτη ή η περιοχή στην οποία βρίσκεται.

Στατιστικά Cookies (cookies επίδοσης) – Αυτά τα cookies βοηθούν τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας μέσω συλλογής και επικοινωνίας πληροφοριών να κατανοήσει πώς ο επισκέπτης αλληλεπιδρά με την ιστοσελίδα, όπως οι σελίδες και οι σύνδεσμοι που επισκέπτεται. Σκοπός είναι η μετέπειτα βελτίωση της ιστοσελίδας. Παρά το γεγονός ότι σκοπός τους είναι να χρησιμοποιηθούν από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, αυτά τα cookies μπορεί να προέρχονται από τρίτα μέρη που ενδέχεται να εντοπίσουν τον επισκέπτη για διαφημιστικούς σκοπούς.

Cookies εμπορικής προώθησης – Αυτά τα cookies εντοπίζουν τη δραστηριότητα του χρήστη κατά τη διάρκεια της σύνδεσής του με σκοπό να βοηθήσουν τους διαφημιστές να εμφανίσουν, για παράδειγμα, πιο συναφείς διαφημίσεις. Αυτά τα cookies ενδέχεται να μοιραστούν τέτοιου είδους πληροφορίες με άλλους οργανισμούς ή διαφημιστές. Πρόκειται για επίμονα cookies, και σχεδόν πάντα προέρχονται από τρίτα μέρη.

3 – Γενικές προβλέψεις

Η διαχείριση των cookies στην Ιστοσελίδα είναι μια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του Εκδότη. Οι ακόλουθες προβλέψεις ισχύουν για όλα τα cookies που επεξεργάζεται η Ιστοσελίδα, εκτός αν ρητά προβλέπεται κάτι διαφορετικό στις παρούσες προβλέψεις.

Νομικό πλαίσιο

Ο Εκδότης, ως διαχειριστής δεδομένων, δηλώνει ότι επεξεργάζεται cookies στην Ιστοσελίδα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση τέτοιων δεδομένων και ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ – 2016/679 27 Απριλίου 2016 (στο εξής, «GDPR »).

Διαχειριστής δεδομένων

Ο διαχειριστής δεδομένων αναγνωρίζεται ως εξής:

H BIOCODEX είναι μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), υπαγόμενη στο Γαλλικό Δίκαιο, με μετοχικό κεφάλαιο 4 284 000 €, εγγεγραμμένη στο registre du commerce et des sociétés (RCS) της Créteil με αριθμό 562 064 600, δηλωθείσα έδρα στη διεύθυνση 7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY – Γαλλία, εκπροσωπούμενη από τον κ. Jean-Marie LEFEVRE, εξουσιοδοτημένο ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα

Η επεξεργασία αφορά:

  • Το Χρήστη της Ιστοσελίδας;
  • Το προσωπικό του Εκδότη που έχει την ευθύνη για τη δημοσίευση του περιεχομένου και την τεχνική διαχείριση της Ιστοσελίδας;
  • Το προσωπικό των ενδιαφερόμενων παρόχων υπηρεσιών.

Παραλήπτες δεδομένων 

Ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες τους, είναι παραλήπτες όλων ή μέρους των δεδομένων:

  • Ο Χρήστη της Ιστοσελίδας;
  • Το προσωπικό του Εκδότη που έχει την ευθύνη για τη δημοσίευση του περιεχομένου και την τεχνική διαχείριση της Ιστοσελίδας;
  • Το προσωπικό των ενδιαφερόμενων παρόχων υπηρεσιών.
  • Οργανισμοί – τρίτα μέρη που λαμβάνουν δεδομένα από τα

Δεδομένα από cookies, που προορίζονται για τρίτα μέρη μπορεί να μεταδοθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δικαιώματα του Χρήστη σχετικά με τα cookies 

Η Ιστοσελίδα μπορεί να εγκαταστήσει cookies στο τερματικό του Χρήστη μόνο αν είναι αυστηρά αναγκαία για τη λειτουργία της. Η χρήση των άλλων ειδών cookies προϋποθέτει τη συγκατάθεση του Χρήστη.

Ρυθμίσεις προγράμματος πλοήγησης

Ο Χρήστης μπορεί να αποτρέψει την τοποθέτηση cookies στη συσκευή του/της ή να σβήσει τα υφιστάμενα cookies, ρυθμίζοντας ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησής του/της. Προκειμένου να βρει οδηγίες για το πώς θα διαχειριστεί τα cookies, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις ενότητες που υπάρχουν στο πρόγραμμα περιήγησής του για βοήθεια..

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα πλοήγησης ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες στην Ιστοσελίδα, αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες.

Ρύθμιση παραμέτρων σε επίπεδο Ιστοσελίδας

Κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης πρέπει να δηλώσει τις επιλογές του μέσω μιας φόρμας δήλωσης σχετικής με τα cookies (στο εξής “η φόρμα cookies”), πριν συνεχίσει την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα. Τα Cookies αποθηκεύονται μόνο εάν ο Χρήστης τα αποδεχθεί. Μπορεί να δεχθεί ή να απορρίψει τα cookies είτε συλλήβδην είτε ανά υπηρεσία. Αφού γίνει η ρύθμιση, ο Χρήστης μπορεί να αλλάξει τις επιλογές του ανά πάσα στιγμή ανακαλώντας τη φόρμα cookies.

Προβολή της φόρμας cookies

Νομικές πληροφορίες

 

Σύμφωνα με το GDPR, ο Χρήστης μπορεί, σχετικά με δεδομένα που τον αφορούν και αποδεικνύουν την ταυτότητά του, να εξασκήσει δικαίωμα πρόσβασης, επανόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης, απευθυνόμενος στον Data Protection Officer (DPO) της Biocodex (μόνο στα Γαλλικά ή τα Αγγλικά) μέσω email (dpo@biocodex.com) ή μέσω ταχυδρομείου (DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILY, France), ή μπορεί να υποβάλει καταγγελία σε επιβλέπουσα αρχή (τη CNIL στην περίπτωση της Γαλλίας – www.cnil.fr).

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Ο Εκδότης λαμβάνει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να διαφυλάξει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη και συγκεκριμένα στοχεύει να εμποδίσει τη στρέβλωση ή την αλλοίωσή τους ή το να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Ο Εκδότης χρησιμοποιεί στην Ιστοσελίδα το πρωτόκολλο https. Αυτός ο μηχανισμός ασφαλείας επιτρέπει στο Χρήστη να επαληθεύσει την ταυτότητα της ιστοσελίδας στην οποία αποκτά πρόσβαση, χάρη σε ένα πιστοποιητικό εγκυρότητας που εκδίδεται από ανεξάρτητη αρχή εγνωσμένης αξιοπιστίας. Επίσης, καθιστά εφικτή την εγγύηση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων που στέλνονται από το Χρήστη, όπως οι πληροφορίες από τα cookies που μεταδίδονται σε τρίτα μέρη.

4 – Εξειδικευμένες προβλέψεις

Οι ακόλουθες προβλέψεις αναφέρουν λεπτομερώς τα cookies που χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα. Για τα cookies τρίτων αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της φόρμας cookies.

Εσωτερικά Cookies (First-party cookies)

Σκοπός

Ο Εκδότης χρησιμοποιεί τα αναγκαία για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας εσωτερικά cookies.

Νομική Βάση

Η επεξεργασία είναι σύμφωνη με τα νομίμως επιδιωκόμενα συμφέροντα του Εκδότη στη σχέση του με τον Χρήστη.

Λεπτομέρειες των cookies

ΌνομαΛειτουργίαΔιάρκεια
_icl_current_languageΑναγνωρίζει την προτίμηση γλώσσας 1 ημέρα1 ημέρα
tartaucitronΑποθηκεύει τις επιλογές συγκατάθεσης για τα cookies1 χρόνο

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην Ιστοσελίδα να λειτουργήσει σωστά. Ο χρήστης μπορεί να τα διαγράψει, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησής του σχετικά με τα cookies. Σε αυτήν την περίπτωση ωστόσο, η εμπειρία του τόσο στην Ιστοσελίδα όσο και σε άλλες ιστοσελίδες, ενδέχεται  να υποβαθμιστεί.

Cookies τρίτων (Third-party cookies) 

Σκοπός

Ο Εκδότης χρησιμοποιεί cookies τρίτων για να βελτιώσει την Ιστοσελίδα και την εμπειρία του Χρήστη.

Νομική Βάση 

Η επεξεργασία απαιτεί τη συγκατάθεση του χρήστη

Λειτουργικότητεs κατά τη χρήση των cookies 

  • Μέτρηση του κοινού της Ιστοσελίδας (Google Analytics, Yandex)
  • Κουμπιά διαμοιρασμού (Facebook, Instagram, Youtube)
  • Ανάλυση εμπορικής προώθησης (Google Tag Manager, Doubleclick, Facebook Pixel)

Ο Χρήστης μπορεί να αποκτήσει λεπτομερείς πληροφορίες για τα cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα μέσω της φόρμας cookies.