V TOMTO ČLÁNKU SE DOZVÍTE, ŽE NAŠE STŘEVA JSOU OBÝVÁNA MALÝMI STVOŘENÍMI

V těle každého z nás existuje ekosystém, který se stará o to, abychom se cítili dobře: naše mikrobiota. Většina z nás si ani neuvědomuje souvislost mezi naší mikroflórou a tím, zda se dobře cítíme. Díky jednoduchým krokům z hlediska životního stylu však můžeme využít potenciál naší mikrobioty a přispět tak k tomu, abychom se celkově dobře cítili.

Mikrobiota lidského těla je společenstvím bilionů mikroorganismů žijících na různých místech kolem těla a uvnitř něj. Největší komunita těchto organizmů žije ve střevech. Naše střevní mikrobiota je hostitelem přibližně 1 000 různých druhů bakterií a její rozmanitost je velmi důležitá pro udržování naší vnitřní rovnováhy.

Přibližně třetina těchto bakterií tvořících naši střevní mikroflóru je společná pro všechny lidi, dvě třetiny jsou však u každého jedince různé.

Lidské tělo začíná rozvíjet svou mikrobiotu ihned po narození, přijímá mikroorganismy od matky porodními cestami a v příštích několika letech získává další prostřednictvím mateřského mléka a potravy. Ve třech nebo čtyřech letech věku je naše mikrobiota již plně vyvinutá, neustále se však vyvíjí a mění po celý náš život. Vliv na její utváření mají potraviny, které jíme a prostředí, v němž žijeme a tyto faktory vzájemně vytvářejí fascinující symbiotický vztah. Pokud jde o propojení nás samotných s našimi těly a konkrétně s naší střevní mikrobiotou, dostáváme zpět jen to, co jsme do tohoto vztahu vložili.

Není tedy divu, že naše strava hraje zásadní roli. Vhodná strava je proto zásadním předpokladem pro vývoj naší střevní mikrobioty. A to, jak vidíme, nejen od útlého věku, kdy se naše mikrobiota formuje, ale také během našeho života, jak postupně stárneme. Nyní tedy začínáme lépe rozumět funkci střevní mikrobioty, což nám může pomoci nakládat správně s naším zdravím a ovlivňovat je ve všech fázích našeho života.

Na vývoj a fungování naší střevní mikrobioty však nemá vliv pouze strava, kterou jíme. Důležité je také udržovat si zdravou mysl.

Střevo bývá často nazýváno „druhým mozkem“, a to nejen kvůli mnoha paralelám mezi naším střevem a mozkem pokud jde o strukturu a chemické procesy, ale také kvůli neustálé komunikaci mezi nimi. Zajištění dostatku spánku, meditace a pokud možno minimalizování stresu v našich životech může mít obrovský vliv na naši střevní mikrobiotu. V našem článku na téma Hara a Minimalismus naleznete tipy, jak si zachovat klid mysli a celkovou životní pohodu.

Říká se, že člověk by se „neměl trápit malými věcmi“, pokud však jde o to udělat něco pro své zdraví, čas věnovaný soustředění na důležité maličkosti uvnitř našeho těla může mít dlouhodobě velmi pozitivní účinky. Máte-li zájem dozvědět se něco více o věcech souvisejících s vaší střevní mikroflórou, navštivte stránku https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/en — REFERENCES General: https://www.bmj.com/content/361/bmj.k2179 Immunity: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4056765/ Stress, psychological links: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6143810/