ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ДАНИХ

на веб-сайті www.biocodex-symb.lepitch.fr

15/10/2019

1 – Преамбула

Політика захисту даних, описана в цьому документі, поширюється на веб-сайт www.biocodex-symb.lepitch.fr (далі “Веб-сайт”). Її мета – інформувати користувача Веб-сайту (далі – Користувач) про здійснювану BIOCODEX SAS (далі – BIOCODEX) обробку даних, що стосуються його, прав, які він має щодо своїх даних, а також того, як він може цими правами скористатися..

2 – Загальні положення

Наступні положення поширюються на всю обробку персональних даних BIOCODEX на Веб-сайті, якщо інше не зазначено в конкретних положеннях.

Правова база

BIOCODEX як контролер заявляє, що обробляє особисті дані на Веб-сайті відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний обіг таких даних (GDPR) і французького закону № 78-17 від 6 січня 1978 р. про обробку даних, файли та свободи (змінений закон “Informatique et Libertés”).

Контролер даних

Контролер даних визначається наступним чином:

BIOCODEX, акціонерне товариство спрощеного типу за французьким законодавством із статутним капіталом 4 284 000 євро, зареєстроване в Реєстрі торгівлі та компаній під № 562 064 600 R.C.S. CRETEIL із офісом, зареєстрованим за адресою 94250, Жантії, Проспект Галлієні, 7, Франція, в особі пана Жана-Марі ЛЕФЕВРА, належним чином уповноваженого на посаду голови та генерального директора.

Веб-сайт: www.biocodex.fr

Telephone: +33 (0) 1 41 24 30 00

Права Користувача на його дані

Відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR) та зміненого закону  “Informatique et Libertés”, Користувач має право на доступ, виправлення, видалення, перенесення даних, що його стосуються, обмеження та протидію обробці його даних, а також на оскарження у ч'”Національній комісії з інформації та свободи” (CNIL).

Аби скористатися цими правами або в разі виникнення будь-якого питання щодо обробки його даних у цій системі Користувач повинен звернутися до BIOCODEX DPO, скориставшися контактною формою на Веб-сайті або поштою:

DPO BIOCODEX
7 avenue Gallieni
94250 GENTILLY
France

Безпека особистих даних

BIOCODEX вживає всіх необхідних запобіжних заходів для запевнення безпеки особистих даних Користувача і, зокрема, має на меті запобігти її спотворенню, пошкодженню та доступу неавторизованих сторонніх осіб.

BIOCODEX використовує протокол HTTPS на Веб-сайті. Цей механізм захисту дозволяє Користувачеві перевірити особу веб-сайту, до якого він чи вона отримує доступ, завдяки сертифікату аутентифікації, виданому стороннім органом, відомим своєю надійністю. Це також гарантує конфіденційність та цілісність даних, що надсилаються Користувачем, таких як інформація, введена до контактної форми.

3 – Конкретні положення

Наступні положення стосуються кожної обробки персональних даних, що здійснюється BIOCODEX на Сайті. Зокрема, вони детально описують:

 • мету операції обробки
 • її правову основу
 • зацікавлених осіб
 • оброблені особисті дані
 • термін їх зберігання
 • отримувачів даних

Контактна форма

Мета операції обробки

Контактна форма на Веб-сайті дозволяє Користувачеві зв’язуватись із BIOCODEX електронними засобами. Обробка особистих даних дозволяє BIOCODEX:

 • отримувати повідомлення, адресовані йому/їй;
 • відстежувати листування з Користувачем;
 • виконувати свої зобов’язання щодо відстежування стану здоров’я.

Правовою основою операції з обробки даних є законні інтереси, які переслідує BIOCODEX у відносинах із Користувачем.

Якщо комунікація є частиною системи відстежування стану здоров’я, дані Користувача підлягають подальшій обробці, передбаченій спеціально для цієї системи.

Обробка не передбачає автоматизованого прийняття рішень (профілювання).

Зацікавлені особи

Обробка здійснюється щодо будь-якого Користувача, який бажає зв’язатися з BIOCODEX електронним шляхом.

Оброблювані дані

 • тема та вміст повідомлення;
 • адреса електронної пошти.

Ці дані є обов’язковими для операції обробки.Вони зберігаються на час листування. Однак, якщо повідомлення є частиною спостереження за станом здоров’я, термін їх зберігання визначається в подальшій обробці, спеціально передбаченій для цієї мети.

Отримувачі даних

Особи, авторизовані BIOCODEX:

 • відповідальні за обробку листування, пов’язаного з Веб-сайтом;
 • відповідальні за підтримку Веб-сайту;
 • уповноважені керувати відстеженням здоров’я

Зовнішні:

 • комунікаційне агентство, пов’язане з Веб-сайтом

Жодна передача даних не проводиться за межами Європейського Союзу.

Підписка на розсилку

Призначення операції обробки

BIOCODEX дозволяє Користувачеві підписатись на інформаційний бюлетень Веб-сайту, з метою інформування про поточні події на SYMBIOSYS®.

Обробка особистих даних дозволяє BIOCODEX:

 • управління підпискою;
 • розробку статистики, пов’язаної з послугами.

Правовою основою операції з обробки є згода зацікавленої особи.

Користувач може відписатися (відкликати свою згоду) через посилання на відписування в бюлетені, який він отримав.

Обробка не передбачає автоматизованого прийняття рішень (профілювання).

Зацікавлені особи

Обробка стосується будь-якого Користувача, який бажає отримати інформаційний бюлетень на вказану ним електронну адресу.

Оброблювані дані

 • Адреса електронної пошти.

Адреса електронної пошти є обов’язковою для обробки. Вона зберігається доти, поки Користувач не скасує підписку на розсилку.

Отримувачі даних

Особи, авторизовані BIOCODEX:

 • відповідальні за обробку даних для бюлетеня Веб-сайту
 • відповідальні за обслуговування Веб-сайту

Зовнішні:

 • комунікаційне агентство, пов’язане з Веб-сайтом

Жодна передача даних не проводиться за межами Європейського Союзу.

Управління куки-файлами

Управління файлами куків є особливою процедурою обробки особистих даних, описаною у політиці щодо куки-файлів на Веб-сайті.