Kontakt

Biocodex AB
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
E-post: info@biocodex.se
Tel: 08-615 27 60

Informationen som samlas in via formuläret kommer att användas för att vi ska kunna kommunicera med dig. Lämna inga övriga personuppgifter än din e-postadress.
Informationen du lämnar kommer att hanteras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Den sparas endast så länge kommunikationen med dig pågår och kommer därefter att raderas. Informationen kommer inte att föras vidare till tredje part utan ditt godkännande, och kommer heller inte att föras ut ur EU.
I enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har du när som helst rätt till tillgång till dina personuppgifter genom att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar. Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av behandling och dataportabilitet samt rätt att göra invändningar mot behandlingen.
För att utöva dina rättigheter eller för frågor gällande personuppgiftsbehandlingen, vänligen kontakta BIOCODEX dataskyddsombud på dataprivacy@biocodex.fi eller via post:
Biocodex OY
Data Privacy Coordinator
Metsänneidonkuja 8
PO Box 52
FI-20101 Espoo, Finland
+358 9 329 59100