Tietosuojakäytäntö

TIETOSUOJAPOLITIIKKA
www.symbiosys.fi -sivustolta
(Päivitetty 31.7.2020)

1 – Johdanto

Tässä asiakirjassa kuvattu tietosuojakäytäntö koskee verkkosivustoa www.symbiosys.fi (jäljempänä ”verkkosivusto”). Tietosuojakäytännön tarkoituksena on ilmoittaa verkkosivuston käyttäjälle (jäljempänä ”käyttäjä”) verkkosivuston kustantajan – yrityksen BIOCODEX OY:n (jäljempänä ”julkaisija”) käyttäjää koskevasta henkilötietojen käsittelystä, mitä oikeuksia Käyttäjällä on henkilötietojen käsittelyyn ja miten oikeuksia käytetään.

 

2 – Yleiset säännökset

Seuraavia säännöksiä sovelletaan kaikkeen julkaisijan verkkosivustolla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn, ellei erityissäännöksissä toisin mainita. 

 

Oikeudellinen kehys

Kustantaja ilmoittaa rekisterinpitäjänä käsittelevänsä henkilötietoja verkkosivustolla luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaaseen liikkuvuuteen sovellettavien asetusten, erityisesti asetuksen (EU) ) 2016/679, 27. huhtikuuta 2016 – Yleinen tietosuoja-asetus (jäljempänä ”GDPR”).

 

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä tunnistetaan seuraavasti:
BIOCODEX, Ranskan lainsäädännön mukainen yksinkertaistettu osakeyhtiö, jonka osakepääoma on 4 284 000 euroa, rekisteröity kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 562 064 600 RCS Créteil, kotipaikka 7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY – Ranska, edustajana Jean-Marie Lefèvre, asianmukaisesti valtuutettuna puheenjohtajana ja toimitusjohtajana.

 

Käyttäjän oikeudet hänen tietoihinsa

GDPR: n mukaisesti Käyttäjällä on oltava pääsy henkilötietoihinsa ja oikeus tutustua, oikaista, poistaa, rajoittaa tai vastustaa näitä. Oikeuksiensa tai henkilötietojensa käsittelyä koskevien kysymysten osalta Käyttäjän on otettava yhteyttä BIOCODEXin tietosuojavastaavaan:

Biocodex OY
Data Privacy Coordinator
Metsänneidonkuja 8
PO Box 52
FI-20101 Espoo, Finland
dataprivacy@biocodex.fi
+358 9 329 59100

Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Henkilötietojen turvallisuus

Julkaisija toteuttaa kaikki tarvittavat varotoimet käyttäjän henkilötietojen turvallisuuden säilyttämiseksi ja pyrkii erityisesti estämään niiden vääristymisen tai vahingoittumisen tai luvattoman kolmannen osapuolen pääsyn niihin.

Julkaisija käyttää verkkosivustolla https-protokollaa. Tämän suojausmekanismin avulla käyttäjä voi tarkistaa sen verkkosivuston henkilöllisyyden, johon hän pääsee luotettavuudestaan tunnetun kolmannen osapuolen viranomaisen myöntämän todennusvarmenteen avulla. Se varmistaa myös Käyttäjän lähettämien tietojen, kuten yhteydenottolomakkeeseen syötettyjen tietojen, luottamuksellisuuden ja eheyden.

 

3 – Erityissäännökset

 

Seuraavat säännökset koskevat erityisesti Biocodexin verkkosivustolla tekemää henkilötietojen käsittelyä. Niissä kuvataan erityisesti:

– käsittelyn tarkoitus
– oikeusperusta
– henkilöt, joita asia koskee
– käsitellyt henkilötiedot
– säilyvyys
– henkilötietojen vastaanottajat

Näitä säännöksiä voidaan täydentää tai muuttaa myöhemmin, riippuen Sivuston kehityksestä ja julkaisijan sivustoon liittyvistä käsittelytoimista.

 

Yhteydenottolomake

Käsittelyn tarkoitus

Verkkosivuston yhteydenottolomakkeen avulla käyttäjä voi ottaa yhteyttä julkaisijaan sähköisesti. Tämän henkilötietojen käsittelyn avulla julkaisija voi:

 • vastaanottaa hänelle osoitettuja viestejä
 • seuraa kirjeenvaihtoa käyttäjän kanssa
 • noudattamaan terveydentilaa koskevia velvoitteitaan
 • kehittää palvelutilastoja

Käsittelytoimenpiteen oikeusperusta on julkaisijan oikeutetut edut suhteessa käyttäjään.

Jos viestintä on osa terveystarkkailukehystä, käyttäjän tietoja käsitellään edelleen tätä kehystä varten.

Käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi).

 

Asianomaiset henkilöt

Käsittely koskee kaikkia käyttäjiä, jotka haluavat ottaa yhteyttä julkaisijaan sähköisesti, sekä julkaisijoiden henkilökuntaa, jotka vastaavat pyyntöjen käsittelystä.

Tiedot käsitelty

 • Käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite
 • päivämäärä, aihe ja viestin teksti
 • seuranta
 • toiminnan tilastot

 

Pakollisia tietoja tarvitaan pyynnön asianmukaiseen käsittelyyn.

Tietoja säilytetään viiden vuoden ajan pyynnön käsittelystä. Jos viestintä kuuluu kuitenkin terveystarkkailun piiriin, varastointiaika määritellään erityisesti tätä tarkoitusta varten järjestetyssä jatkokäsittelyssä.

 

Tietojen vastaanottajat

Käsittely koskee julkaisijan henkilöstöä:

 • vastuussa verkkosivustoon liittyvän kirjeenvaihdon käsittelystä
 • vastaa verkkosivuston sisällön julkaisemisesta ja teknisestä hallinnoinnista
 • osoitettu terveyden valppauden hallintaan

Tietojen vastaanottajat ovat myös asianomaisten palveluntarjoajien henkilöstöä.

Tiedonsiirtoja ei tehdä Euroopan unionin ulkopuolella.

 

Rajoitettu pääsy

Käsittelyn tarkoitus

Julkaisija sallii käyttäjän muodostaa yhteyden verkkosivustoon kirjautumistunnuksella ja salasanalla voidakseen hyötyä henkilökohtaisesta sisällöstä. Tapauskohtaisesti julkaisija voi:

 • personoi viestintä
 • ehdottaa tilausympäristöä verkkokaupan verkkosivuston tapauksessa (ostoskori ja tilaushistoria, maksumoduuli, laskuhistoria, sponsorointi jne.),
 • tarjota verkko-oppimisympäristö, jos kyseessä on verkko-oppimisen verkkosivusto (koulutusmoduulit, arviointilomakkeet, tietokilpailut, pelit jne.),
 • laatia tarjottuihin sisältöihin / palveluihin liittyviä tilastoja,

Käsittelyn oikeusperusta on julkaisijan oikeutetut edut suhteessa käyttäjään.

Käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi).

 

Asianomaiset henkilöt

Käsittely koskee kaikkia käyttäjiä, joilla on henkilökohtainen tili sivustolla.

Tiedot käsitelty

 • Nimi ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Kirjautumistunnus ja salasana
 • Tietoa tarjotusta sisällöstä / palveluista
 • Tilastotiedot
 • Yhteyden lokitiedot

Sähköpostiosoite sekä kirjautumistunnus ja salasana ovat pakollisia henkilökohtaisen tilin toiminnassa.

Tietoja säilytetään enintään 3 vuotta käyttäjän viimeisestä kirjautumisesta.

 

Tietojen vastaanottajat

Tarpeista riippuen kaikki tiedot tai osa niistä ovat vastaanottajia:

 • verkkosivuston käyttäjä henkilökohtaisella tilillä,
 • kustantajan henkilöstö, joka vastaa verkkosivuston sisällön / räätälöityjen palvelujen ja teknisen hallinnoinnin hallinnasta,
 • palvelun tarjoajien henkilöstö, jota Sivusto koskee.

Koska tietyn henkilökohtaisen sisällön voi tarjota kolmas osapuoli, tiedot voidaan siirtää Euroopan unionin ulkopuolelle. 

Evästeiden hallinta

Hallintaa evästeiden on erityinen henkilötietojen käsittelyä, kuvataan evästekäytäntö verkkosivustolla.